Introducció

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MURO 2022-23

 

QUÈ I PER QUÈ?

Des de l'Ajuntament de Muro volem decidir amb tu una part de les inversions del Pressupost Municipal; és per això que iniciem un procés de participació, els Pressupostos Participatius de Muro, amb el qual els ciutadans del poble podreu determinar el destí de 70.000 euros del pressupost del proper any 2023.


Us convidem a fer propostes i a votar-les.

 

Objectius

  • Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d'una part dels recursos públics, a través d'un procés ordenat i obert a tots els veïns.
  • Generar corresponsabilitat en la presa de decisions i dur a terme una tasca pedagògica.
  • Generar intel·ligència col·lectiva en benefici del poble i dels interessos públics.
  • Fomentar la implicació tant de manera individual com col·lectiva, buscant a més la interrelació de les diferents entitats i associacions (socials, esportives, culturals, etc.)
  • Identificar les principals necessitats del poble i fer partícips els ciutadans de les solucions, posant a la seua disposició ferramentes de democràcia deliberativa, directa i horitzontal.

Pots contactar amb nosaltres en muroparticipa@vilademuro.net

 

Descobreix les propostes