Introducció

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE MURO 2020-21

 

QUÈ I PER QUÈ?

Des de l'Ajuntament de Muro volem decidir amb tu una part de les inversions del Pressupost Municipal; és per això que iniciem un procés de participació, els V Pressupostos Participatius de Muro, amb el qual els ciutadans del poble podreu determinar el destí de 70.000 euros del pressupost del proper any 2021.<p><a href="https://fercesa.com/pareo-modelleri">Pareo Modelleri</a></p>
Us convidem a fer propostes i a votar-les.

Objectius

  • Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d'una part dels recursos públics, a través d'un procés ordenat i obert a tots els veïns.
  • Generar corresponsabilitat en la presa de decisions i dur a terme una tasca pedagògica.
  • Generar intel·ligència col·lectiva en benefici del poble i dels interessos públics.
  • Fomentar la implicació tant de manera individual com col·lectiva, buscant a més la interrelació de les diferents entitats i associacions (socials, esportives, culturals, etc.)
  • Identificar les principals necessitats del poble i fer partícips els ciutadans de les solucions, posant a la seua disposició ferramentes de democràcia deliberativa, directa i horitzontal.

Pots contactar amb nosaltres en muroparticipa@vilademuro.net

 

Descobreix les propostes