Propostes

Dates per a la votació

Del 6 de setembre fins al 19 de setembre
Període de presentació de propostes.
Qui pot proposar? Qualsevol persona.
Lloc: Ajuntament i també mitjançant via telemàtica en: 

http://participando.vilademuro.net/